Op OBS Grosthuizerschool leert jouw kind ontdekken, creatief aan de slag te gaan en verantwoordelijkheid te nemen. Kom langs en ontdek het zelf!

11

Enthousiaste collega's verwelkomen je graag!

60

Kinderen spelen iedere pauze op ons plein

2

Schoolpleinen gaan we vergroenen

40

Weken per schooljaar geven wij toekomstgericht onderwijs

Onze school

Waarom kies je voor onze school?

 • Om je kind kennis te laten maken met de wereld
 • Om je kind voor te bereiden op de maatschappij
 • Omdat je voor een moderne en eigentijdse opvoeding kiest
 • Om nieuwsgierigheid naar de ander te stimuleren
 • Omdat je gelooft in elkaar en in vooruitkijken

Voor wie is onze school?

 • Voor kinderen van ouders die open en nieuwsgierig naar de wereld zijn
 • Voor kinderen van ouders die de wereld liever in kleur(en) zien
 • Voor kinderen van ouders die geloven in moderne normen en waarden
 • Voor kinderen van ouders die graag vooruitkijken
 • Voor kinderen van ouders die geloven in de kracht van samen leren

Samen het schoolplein vergroenen

"Wat fijn als mijn kind in de struinzone naar beestjes kan zoeken en lekker kan spelen."

Shenya en Anouk

Oud-leerlingen

"Als we terugdenken aan de basisschoolperiode, dan denken wij terug aan een tijd vol mooie herinneringen."

Ontdek Allure

Langskomen op een school is eenvoudig. Ontdek hoe je je kunt aanmelden voor een kennismakingsafspraak.

Stap 1: Meld je aan via onderstaand formulier
Stap 2: Bevestiging in jouw mailbox
Stap 3: Ontmoeting op de basisschool

Ouderbetrokkenheid

Op de Grosthuizerschool werken we samen met ouders en zijn we ook samen verantwoordelijk. Ouders informeren zich over onze visie op onderwijs en onze werkwijze. Zij staan hier achter als ze hun kind op onze school inschrijven. Ze blijven op de hoogte van de ontwikkelingen van onze school via de nieuwsbrieven die maandelijks verschijnen.
Ouders zijn van harte welkom op onze school om te kijken in de klas of om te praten met de leerkracht.

Ouderraad

De Ouderraad (OR) is een afvaardiging van ouders en een teamlid die zich bezig houden met de voorbereiding van diverse activiteiten op school. Bijvoorbeeld: sportdag, schoolreisjes, Sinterklaas etc. Er zijn minimaal twee OR-leden betrokken bij de organisatie van een activiteit. Verder beheert en int de OR de vrijwillige ouderbijdrage.
De OR komt zes keer per jaar bijeen om te vergaderen.


Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschaps Raad (MR) is een inspraakorgaan door het ministerie ingesteld, met wettelijke bevoegdheden. De MR toetst het beleid dat voorgesteld en uitgevoerd wordt door het schoolbestuur (ofwel Allure) en heeft instemmings- of adviesrecht afhankelijk van het onderwerp.

 

De vergaderingen zijn in beginsel openbaar voor de teamleden en alle ouders/verzorgers van onze leerlingen.


Leerlingenraad

Op onze school is al jaren een leerlingenraad actief. De leerlingenraad bestaat uit leerlingen vanuit groep 4 tot en met groep 8.
We praten over schoolzaken en regelen activiteiten. We hebben een aantal commissies samen gesteld; Vreedzame school, fruitcommissie en buitenspeelgoed. We zitten minimaal zes keer per jaar bij elkaar en eventueel vaker als er specifieke zaken zijn die we willen of moeten bespreken.

 • Leren en spelen in een veilige omgeving

Onze groepen

Een overzicht van onze groepen

Groep 1/2

Lidy en Rosa zijn de leerkrachten van groep 1/2.

 

Maandag en dinsdag: Rosa

Woensdag, donderdag en vrijdag: Lidy

Tijdens het zwangerschapsverlof van Lidy staat juf Joke voor de groep. 

 

In onze groep richten wij ons, net als in de andere groepen, op de individuele ontwikkeling van de kinderen. In groep 1-2 gaan we uit van spelend leren. Dit doen wij aan de hand van thema´s. Vanuit de leerlijnen zijn er leerdoelen geformuleerd. Aan de hand van deze leerdoelen creëren we samen met de kinderen een rijke speelomgeving, waar kinderen mede-eigenaar zijn en zich daardoor intrinsiek betrokken voelen. 

 

Door speelhoeken in te richten die er voor de kinderen toe doen, groeit de motivatie en de wil om te leren. In deze hoeken wordt niet alleen de focus op samenwerken gelegd, maar juist ook op samen leren, op het leren lezen en het leren rekenen. We werken met betekenisvolle thema’s. Deze thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen. Binnen de verschillende thema’s bieden we activiteiten aan op het gebied van rekenen, taal, spel, fijne en grove motoriek, sociaal emotioneel, verkeer, Engels, wereldoriëntatie, muziek, dans en drama. 

 

Drie keer per jaar vindt er een portfoliogesprek plaats tussen ouders en leerkracht. Het portfolio krijgen de leerlingen voorafgaande aan het gesprek mee naar huis, zodat de ouders dit alvast kunnen bekijken en eventueel vragen hierover kunnen stellen tijdens het gesprek. 

 

We maken er samen een fijn, leerzaam schooljaar van!Groep 3/4

Tialda en Petra zijn de leerkrachten van groep 3/4

Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag: Tialda.

Donderdag: Petra

In onze groep richten wij ons, net als in de andere groepen, op de individuele ontwikkeling van de kinderen. Dit doen wij aan de hand van het werken vanuit leerlijnen en doelen en ‘s middags met thema’s. 's Ochtends starten we met hardop lezen. Op donderdag leest de groep samen met een tutor op ons leesplein. Daarna vervolgen we met rekenen, spelling, aanvankelijk lezen (groep 3) en taal (groep 4). De doelen die voor de vakgebieden centraal staan, zijn terug te vinden op de doelenlijsten van de kinderen in hun portfoliomap. Op de doelenlijsten wordt ook gereflecteerd n.a.v. gemaakte oefenstof en toetsen.

Drie keer per jaar vindt er een portfoliogesprek plaats a.d.h.v. het portfolio van de leerling. De leerlingen van groep 4 zijn bij het gesprek aanwezig. De leerling vertelt over zijn eigen ontwikkeling. De leerlingen zijn zelf eigenaar van hun portfolio.

We maken er samen een fijn, leerzaam schooljaar van!


 

Groep 5/6

Denice en Ellen zijn de leerkrachten van groep 5/6.

 

Maandagochtend: Denice

dinsdag t/m vrijdagochtend: Ellen

 

In onze groep richten wij ons, net als in de andere groepen, op de individuele ontwikkeling van de kinderen. Dit doen wij aan de hand van het werken vanuit leerlijnen en doelen en ‘s middags met thema’s. 's Ochtends lezen de kinderen op ons leesplein. Daarna vervolgt we rekenen, spelling en afwisselend taal en begrijpend lezen. De doelen die voor de vakgebieden centraal staan, zijn terug te vinden op de doelenlijsten van de kinderen in hun portfolio map. Op de doelenlijsten wordt ook gereflecteerd n.a.v. gemaakte oefenstof en toetsen. 

Er wordt gewerkt met een weekplanning waarop de leerlingen kunnen zien welke doelen die dag behandeld worden en er staan opdrachten en doelen op die ze aan het einde van de week af moeten hebben. 

 

‘s middags wordt groep 5/6 gesplitst. Groep 5 is in de middag bij groep 3/4, groep 6 sluit ‘s middags aan bij groep 7/8. 

 

Drie keer per jaar vindt er een portfoliogesprek plaats tussen leerling, ouders en leerkracht. Hierin vertelt de leerling over zijn eigen ontwikkeling. De leerkracht begeleidt het gesprek. Het portfolio krijgen de leerlingen voorafgaande aan het gesprek mee naar huis, zodat de ouders dit alvast kunnen bekijken en eventueel vragen hierover kunnen stellen tijdens het gesprek. Tussendoor is er altijd de mogelijkheid het portfolio in te zien. De leerlingen zijn zelf eigenaar van hun portfolio.

 

We maken er samen een fijn, leerzaam schooljaar van!

 

Groep 7 en 8

Petra en Rob zijn de leerkrachten van groep 7/8.

Maandag en dinsdag: Petra

Woensdag t/m vrijdag: Rob


In onze groep richten wij ons, net als in de andere groepen, op de individuele ontwikkeling van de kinderen. Dit doen wij aan de hand van het werken vanuit leerlijnen en doelen en ‘s middags met thema’s. 's Ochtends lezen op ons leesplein. Daarna vervolgen we met rekenen, (werkwoord)spelling, taal en begrijpend lezen. Centraal staat bij ons de tekst van de week; een tekst over het thema waardoor de kinderen een betere verbinding leggen tussen thema en taal/lezen en meer kennis opdoen. De doelen die voor de vakgebieden centraal staan, zijn terug te vinden op de doelenlijsten van de kinderen in hun portfoliomap. Op de doelenlijsten wordt ook gereflecteerd n.a.v. gemaakte oefenstof en toetsen. Een aantal doelen zetten de kinderen op hun digitale weekplanning - een overzicht van alle taken, opdrachten en doelen die ze aan het einde van de week af moeten hebben. 

 

Drie keer per jaar vindt er een portfoliogesprek plaats tussen leerling, ouders en leerkracht. Hierin vertelt de leerling over zijn eigen ontwikkeling. We verwachten van ouders een positieve bijdrage aan dit gesprek d.m.v het stellen van vragen aan hun kind en het positief benaderen van de ontwikkeling van het kind. De leerkracht begeleidt het gesprek. Het portfolio mag hierna mee naar huis. Tussendoor is er altijd de mogelijkheid het portfolio in te zien. De leerlingen zijn zelf eigenaar van hun portfolio.

 

We maken er samen een fijn, leerzaam schooljaar van!