panerai watches replicas Basisschool de Grosthuizerschool

‘Een kleine dorpsschool voor grote dromen’

Over ons

‘OBS De Grosthuizerschool staat voor het geven van goed, toekomstbewust onderwijs. Wij leren uw kind kennis en vaardigheden waardoor hij of zij in toenemende mate in staat is om, binnen de gegeven mogelijkheden, goede keuzes te maken voor henzelf, de ander en de wereld.’

Ons onderwijs

Portfolio

De leer- en ontwikkelingsproces van uw kind wordt inzichtelijk gemaakt in het portfolio. Uw kind bepaalt in overleg met de leerkracht welke materialen in het portfolio komen.

Spelend leren

In groep 1-2-3 bieden we onze doelen via spelend leren aan. Kinderen spelen en leren ondertussen bijvoorbeeld tellen en letters herkennen. Ook de bouwhoek voor ruimtelijk inzicht en de zand/watertafel ontbreekt bij ons niet.

Atelier

In het atelier komt iedereen samen. Er wordt geknutseld, getimmerd en geschilderd. Ook kan er een video worden opgenomen voor ons ‘geen-screen’.’

Ècht gezien worden

Doordat we een kleine school zijn, wordt ieder kind ècht gezien. Samen zorgen we voor een fijn, positief klimaat waar ieder kind tot leren komt. Professionele cultuur

Op De Grosthuizerschool is samen leren een belangrijk onderdeel van de dagelijkse praktijk. Leraren blijven op de hoogte van de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen en kijken kritisch naar de eigen onderwijspraktijk. We nemen beslissingen op basis van data en literatuur. Betrokken ouders

Op onze school betrekken we ouders actief bij ons onderwijs. Zo vinden er portfoliogesprekken plaats waarin de leerling, onder leiding van een leerkracht zijn ouders meeneemt in zijn of haar ontwikkeling.Schooltijden

Wij werken met een continurooster.

 

Alle dagen zijn bij ons even lang, wat fijn is voor onze leerlingen. We lunchen samen met de kinderen op school.

 

Maandag t/m vrijdag begint onze schooldag om 8.30 en eindigen we om 14.00 

 

 

Wij zijn Allure

Wij zijn 1 van de 15 Allure-scholen. Allure is een onderwijsinstelling in West-Friesland, met 15 openbare basisscholen in de gemeenten Medemblik, Koggenland en Opmeer. Wij leren van en met elkaar, werken vanuit vertrouwen en we geven elkaar ruimte binnen kaders. Wij zijn nieuwsgierig naar onszelf en de ander.

Kracht van openbaar onderwijs

Openbare scholen zijn de scholen van de toekomst. Wij geloven in elkaar en in vooruitkijken. Het maakt niet uit waar je vandaan komt. Samen vormen we de maatschappij. Voel je vrij, wees gelijk en ontmoet elkaar op de openbare school.